برنامه هفتگی تدریس

⭕️ برای اینکه تدریس هر کتاب زودتر تمام شود از امروز برنامه به ترتیب زیر تغییر داده می‌شود:

▪️با یاری الله عزوجل در موعد مقرر نحو میر به پایان رسید.

▪️در حال حاضر مراح الأرواح در حال تدریس است مدت تعیین شده با مدد و یاری الله عزوجل(یک هفته).

▪️سپس قطر الندی در دو هفته.

▫️در نظر داریم تا یک ماه إن‌شاءالله این سه کتاب به پایان برسد و اگر مشکلی پیش بیاد حدود یک ماه و ده روز إن‌شاءالله تمام خواهد شد.

▪️سپس الفیه‌مصطلح وعمدة السالک.

إن‌شاءالله پنج کتاب در مدت کوتاهی تکمیل می‌شود..

سپس با مدد و یاری الله عزوجل برنامهٔ جدید.

 

مجلس علم